HRWizard

O systemie

HR Wizard to serwis badania kompetencji pracowników wspierający działy Human Resources średnich i dużych firm. Wspomaga proces rekrutacji, ocenę 360 i utrzymanie Pracowników. Dodatkowo jest cennym źródłem wielu informacji o rynku pracy. HR Wizard skupia się na dopasowaniu kompetencji kandydatów i pracowników do rzeczywiście zidentyfikowanych wymagań na danych stanowiskach pracy.

Usługa umożliwia pozyskanie z rynku pracy najlepszych ludzi oraz pomaga zidentyfikować ryzyka dotyczące spadku efektywności pracy i rotacji na bazie wszechstronnych ocen pracowników. Serwis skierowany jest do firm, dla których potencjał intelektualny oraz zwiększenie skuteczności procesów rekrutacji zewnętrznej i wewnętrznej ma znaczenie. 

Głównym celem usługi jest spadek kosztów rekrutacyjnych oraz wzrost przychodów na skutek obsadzania stanowisk właściwymi pracownikami. 

HR Wizard to niższe koszty i większa efektywność firmy.